LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W DRODZE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/19 plik Acrobat Reader

  REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ORLU plik Acrobat Reader

  Oświadczenie o ochronie danych osobowychplik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców o edukacji rodzeństwa w szkole plik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkaniaplik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców o zatrudnieniuplik Acrobat Reader

  Oświadczenie z tytułu samotnego wychowania dzieckaplik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców o zstępnym pracownikaplik Acrobat Reader

  Oświadczenie o wielodzietności rodzinyplik Acrobat Reader

  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 0 w SSP ORLEplik Acrobat Reader

  Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnegoplik Acrobat Reader

  Oświadczenia dotyczące nauki religii plik Acrobat Reader

  Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
       Składanie dokumentów plik Acrobat Reader

| Strona główna |