LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH W DRODZE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 20178/19 plik Acrobat Reader

  REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W ORLU plik Acrobat Reader

  Oświadczenie o ochronie danych osobowychplik Acrobat Reader

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu do I klasy SSP ORLEplik Acrobat Reader

  Zgłoszenie ucznia z obwodu do I klasy SSP ORLEplik Acrobat Reader

   Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniuplik Acrobat Reader

  Oświadczenia dotyczące nauki religii plik Acrobat Reader

  Świetlica plik Acrobat Reader

  Potwierdzenie woli rodzica uczęszczania dziecka do klasy pierwszejplik Acrobat Reader

  Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
       Składanie dokumentów plik Acrobat Reader


| Strona główna |