Oświadczenie o ochronie danych osobowychplik Acrobat Reader

  Zgłoszenie ucznia spoza obwodu do I klasy SSP ORLEplik Acrobat Reader

  Zgłoszenie ucznia z obwodu do I klasy SSP ORLEplik Acrobat Reader

   Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniuplik Acrobat Reader

  Oświadczenia dotyczące nauki religii plik Acrobat Reader

  Świetlica plik Acrobat Reader

  Potwierdzenie woli rodzica plik Acrobat Reader

  Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.
       Składanie dokumentów plik Acrobat Reader


| Strona główna |