Stanowiska

Krzysztof Grzenia

Dyrektor Samorzadowej Szkoły Podstwowej im. Jana Brzechwy w Orlu

Anna Krampichowska

Wicedyrektor Samorzadowej Szkoły Podstwowej im.Jana Brzechwy w Orlu