REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

➲ Regulamin rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.ssporle.pl

➲ Druki wymaganych dokumentów można pobierać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej szkoły: www.ssporle.pl

➲ Przy składaniu dokumentów w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 15.00 (w dni nauki szkolnej) wymagane są do wglądu następujące dokumenty:

- PESEL dziecka

| Strona główna |