Potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Orlu na rok szkolny 2020/20-21- wersja PDF. plik Acrobat Reader

  Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Orlu na rok szkolny 2020/20-21 plik Acrobat Reader

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w procesie rekrutacji do odzdziałów przedszkolnych. plik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnegolub odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym. plik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunówo tym, że kandydat jest zstępnym pracownikiem przedszkola lub szkoły, w której funkcjonuje oddział przedszkolnyplik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania plik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze kontynuacji w następnym roku szkolnym,edukacji przedszkolnej w tym przedszkolu lub w tej szkole w której funkcjonuje oddział przedszkolny przez rodzeństwo kandydata. plik Acrobat Reader

| Strona główna |