Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych po przyjęciu ucznia do szkołyplik Acrobat Reader

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w procesie rekrutacjiplik Acrobat Reader

  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka plik Acrobat Reader

  Oświadczenie o wielodzietności rodziny. plik Acrobat Reader

  Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Orlu na rok szkolny 2021/2022. plik Acrobat Reader

  Załaczniki do karty zapisu do oddziału przedszkolnego. plik Acrobat Reader

| Strona główna |