Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy I w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Orlu na rok szkolny 2020/20-21- wersja PDF. plik Acrobat Reader

  Wniosek o przyjęcie dziecka z obwodu szkoły do klasy I szkoły podstawowej w Orlu na rok szkolny 2020/2021 plik Acrobat Reader

  Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy I szkoły podstawowej w Orlu na rok szkolny 2020/2021 plik Acrobat Reader

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w procesie rekrutacji do klasy I. plik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania. plik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły. plik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego w miejscu należącym do obwodu szkoły plik Acrobat Reader

  Oświadczenie rodziców/prawnych o tym, że kandydat jest zstępnym pracownika szkoły. plik Acrobat Reader

| Strona główna |