W szkole od lutego 2017roku realizowane są zajęcia w ramach projektu Nowe Horyzonty. Dzieci maja okazję uczestniczyć w zajęciach:
  • języka angielskiego
  • języka niemieckiego
  • robotyki
  • zajęć szachowych
  • zajęć z przyrody
  • zajęć matematycznych
  • uczestniczć w terapii pedagogicznej
  • Uczniowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w nowych dziedzinach . Zajęcia będą trwały do 2018 roku.