Harmonogram zajęć w ramach projektu : „ABC…” w SSP w ORLU

Lp.
Imię i nazwisko wykonawcy
Rodzaj zajęć
Dzień tygodnia
Numer sali
Godzina
1.
Dorota Kołodziejska
Zajęcia dla dzieci ze specyficnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tych zagrożonych dyslekcją
czwartek
9
14:55- 16:30
2.
Justyna Hebel
Zajęcia dla dzieci ze specyficnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tych zagrożonych dyslekcją
środa
9
12:25- 14:00
3.
Hanna Ogórkiewicz
Zajęcia trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych
czwartek
5
14:55- 16:30
4.
Weronika Koska- Białk
Zajęcia trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych
piątek
25
12:25- 14:00
5.
Maria Rozenkranc
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucniów w dziedzinie matematyczno- przyrodniczej
piątek
1
12:25- 14:00
6.
Agnieszka Jarząb
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy
poniedziałek

czwartek
9 (wyr.)
12:30- 13:30

15:00- 16:00
7.
Halina Stary
Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy
piątek

poniedziałek
gabinet log.
13:00- 14:00

9:30- 10:30
8.
Lucyna Kosznik
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w j.angielskim
czwartek
18
14:55- 16:30
9.
Mariola Rosenkranz
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów z informatyki
środa
18
13:15- 14:50

| Strona główna |