Organy szkoły
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowiska

Dane kontaktowe:
tel. 585720289
tel.kom.600221080
e-mail: ssporle@post.pl
Funkcje:
Dyrekcja: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu
Rada Pedagogiczna: Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Krzysztof Grzenia

Dyrektor Szkoły Podstwowej im. J. Brzechwy w Orlu

 
Dane kontaktowe:
tel.: 585720289
e-mail: ssporle@post.pl
Funkcje:
Wicedyrektor: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Orlu

Anna Krampichowska

Wicedyrektor Szkoły Podstwowej im. J. Brzechwy w Orlu