Przetargi


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

do przetargu nieograniczonego organizowanego przez:

Samorządową Szkołę Podstawową

w Orlu

tel. (058) 5720289

NIP: 588-18-42-746

celem udzielenia zamówienia publicznego na:

dostawę oleju opałowego do kotłowni :

Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu

ul. Nadrzeczna 19

84-252 Zamostne

plik Acrobat Reader   SIWZ
  
plik Acrobat Reader   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ROK 2011
  
plik Acrobat Reader   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ROK 2012
  
plik Acrobat Reader   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE "ZAPYTAJ O CENĘ"
  
plik Acrobat Reader   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE
  

| Strona główna |