Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu. serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin

 

1.

Data:

 2023-05-10
Dział:  Bilans jednostki budżetowej.
Opis zmian: Wprowadzenie zmian
Wykonał: Dyrektor
   Oświadczenie

2.

Data:

 2023-01-30
Dział:  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w 2022r.
Opis zmian: Wprowadzenie zmian
Wykonał: Dyrektor
   Oświadczenie

3.

Data:

 2022-06-01
Dział:  RZiS za 2021r.
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

4.

Data:

 2022-06-01
Dział:  Informacja dodatkowa
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

5.

Data:

 2022-06-01
Dział:  Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2021r.
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

6.

Data:

 2022-06-01
Dział:  Bilans za rok 2021
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

7.

Data:

 2022-01-31
Dział:  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. J.Brzechwy Orlu.
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

8.

Data:

 2021-06-23
Dział:  Regulamin naboru na wolne stanowiska
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Regulamin naboru na wolne stanowiska

9.

Data:

 2021-05-10
Dział:  Sprawozdania Finansowe 2020; Aktywa Trwałe 2020
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Sprawozdanie

10.

Data:

 2021-05-10
Dział:  Sprawozdania Finansowe 2020; Bilans 2020
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Sprawozdanie

11.

Data:

 2021-05-10
Dział:  Sprawozdania Finansowe 2020; Fundusz 2020
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Sprawozdanie

12.

Data:

 2021-05-10
Dział:  Sprawozdania Finansowe 2020; Informacja dodatkowa 2020
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Sprawozdanie

13.

Data:

 2021-05-10
Dział:  Sprawozdania Finansowe 2020; RZiS 2020
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Sprawozdanie

14.

Data:

 2021-01-18
Dział:  Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. J.Brzechwy w Orlu
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

15.

Data:

 2020-11-09
Dział:   Zarządzenie-Nauczanie zdalne w okresie 09.11.2020 -29.11.2020 r. z powodu pandemii cowid19
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

16.

Data:

 2020-10-26
Dział:   Zarządzenie>Nauczanie zdalne w okresie 26.10.2020 -08.11.2020 r. z powodu pandemii cowid19
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

17.

Data:

 2020-10-23
Dział:

  Zarządzenie-Wprowadzenie do stosowania Regulaminu pracy zdalnej(strefa czerwona)
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

18.

Data:

 2020-10-16
Dział:   Zarządzenie-Wprowadzenie do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (strefa czerwona)
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

19.

Data:

 2020-05-05
Dział:   Oświadczenie >Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

20.

Data:

 2020-05-05
Dział:   Oświadczenie -Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

21.

Data:

 2020-05-05
Dział:   Oświadczenie - Bilans jednostki budżetowej
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

22.

Data:

 2020-01-16
Dział:   Oświadczenie > Oświadczenie o stanie kontroli
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

23.

Data:

 2019-01-15
Dział:   Oświadczenie - Oświadczenie o stanie kontroli
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

24.

Data:

 2017-01-31
Dział:   Oświadczenie > Oświadczenie o stanie kontroli
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

25.

Data:

 2016-01-15
Dział:   Oświadczenie - Oświadczenie o stanie kontroli
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

26.

Data:

 2015-02-02
Dział:   Oświadczenie - Oświadczenie o stanie kontroli
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

27.

Data:

 2014-01-15
Dział:   Oświadczenie > Oświadczenie o stanie kontroli
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

28.

Data:

 2012-05-25
Dział:   Oświadczenie - Zawiadomienie o wyborze oferty do zamówienia w trybie
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

29.

Data:

 2012-05-25
Dział:   Oświadczenie - Zawiadomienie o wyborze oferty do zamówienia w trybie
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

30.

Data:

 2012-01-27
Dział:   Oświadczenie - Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora za rok 2011
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

31.

Data:

 2011-12-20
Dział:  SIWZ 2012 > Zawiadomienie o wyborze oferty do zamówienia
Opis zmian:  Wprowadzenie danych
Wykonał:   Dyrektor
  Oświadczenie

32.

Data:

 2011-12-10
Dział:  SIWZ 2012 > SIWZ 2012
Opis zmian:  Wprowadzenie danych
Wykonał:   Dyrektor
  Oświadczenie

33.

Data:

 2011-04-30
Dział:  Oświadczenie > Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora za rok 2010
Opis zmian:  Wprowadzenie danych
Wykonał:   Dyrektor
  Oświadczenie

34.

Data:

 2011-02-16
Dział:  Aktualizacja artykułu: Statut> Wprowadzenie zmian
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor

35.

Data:

 2011-02-14 12:24
Dział:  Informacje Podstawowe> Wprowadzenie danych
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

36.

Data:

 2012-12-11
Dział:   Oświadczenie > Zawiadomienie o wyborze oferty do zamówienia w trybie "Zapytania o cenę"
Opis zmian:  Wprowadzenie zmian
Wykonał:  Dyrektor
  Oświadczenie

1  2  3  4   - >>>