Spotkanie z autorem książki Krzysztofem Sapiehą „Moje wędrówki po Rzymie.