KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W PROCESIE REKRUTACJi. plik Acrobat Reader

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ORLU NA ROK SZKOLNY 2023/2024 plik Acrobat Reader

  OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA plik Acrobat Reader

  OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY plik Acrobat Reader

  OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O ZATRUDNIENIU, LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB ODBYWANIU STUDIÓW W SYSTEMIE STACJONARNYM plik Acrobat Reader

| Strona główna |